Home Over Vimagro

Over Vimagro

Wat doet Vimagro voor u?

Waarom is het lidmaatschap direct lonend voor elke importeur, exporteur, agent en groothandelaar van schoeisel, die uit is op continuïteit van zijn onderneming? Het doel is het behartigen van de belangen van de leden in de ruimste zin van het woord.

Activiteiten Vimagro

Tot de allerbelangrijkste VIMAGRO-activiteiten behoren:

  • Gezamenlijke verkoop- en betalingsvoorwaarden, opgesteld met de Federatie Nederlandse Lederwaren- en Schoenfabrikanten in samenwerking met InRetail en de Vereniging van Commerciële organisaties in de Schoenenbranche (VCO).Door leden op te vragen bij het secretariaat Vimagro.
  • Bedrijfs-, personeels- of juridisch advies op maat tegen een gereduceerd tarief of gratis.
  • Gratis alle eerste lijnsadvies via 088-9730600
  • Collectieve inkoopvoordelen https://www.inretail.nl/ledenwinkel/
  • Digitale nieuwsbrieven. Uiteraard afgestemd op uw wensen en behoeften.
  • Modelagentuurovereenkomsten in verschillende talen. Door leden op te vragen bij het secretariaat Vimagro.
  • Organiseren van ledenvergaderingen. Op de ledenvergaderingen worden onderwerpen besproken die de sector aangaan. Het is verder een prima gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten.
  • Informele uitwisseling van dubieuze debiteuren op de ledenvergaderingen.
  • Contacten onderhouden met brancheorganisaties.


VIMAGRO is namens de leden gesprekspartner van detailhandelsorganisaties, inkoopverenigingen, Centrum voor Accessoires, Schoenen en Tassen (CAST), etc. Uitwisseling van informatie over debiteuren en nieuwe afnemers gebeurt tussen de leden onderling en komt bovendien elke ledenvergadering (2x per jaar) ter tafel.

Krachtige belangenbehartiging

Bedrijven hebben vaak behoefte aan krachtige, gezamenlijke belangenbehartiging. In deze hectische tijd kan immers geen enkele agent/importeur/exporteur/groothandelaar op eigen houtje alles bijbenen in het vak.

Denkt u alleen maar eens aan de internationale regelgeving en aan de veranderingen die de herziene (sociale) wetgeving met zich meebrengt. Om te overleven is op de hoogte blijven een absolute ‘must’.

En alleen door bundeling van krachten kan een vuist worden gemaakt tegen alle denkbare bedreigingen.

Goed geïnformeerd in een verenigd Europa

Snel en nauwkeurig op de hoogte blijven van nieuwe regels en wetten, maar ook vóórdien al meepraten met onder andere de nationale overheid en ‘Brussel’ om niet alleen maar met voldongen feiten geconfronteerd te worden. Deze ambitieuze doelstelling wordt mede door het collectieve lidmaatschap van paraplu-organisaties, te weten het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) en het Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs VNHI, gerealiseerd.

Nationale en internationale contacten

Via het collectieve lidmaatschap van beide invloedrijke, overkoepelende organisaties is de Vimagro actief gesprekpartner van de nationale overheid en van ‘Brussel’. Daarnaast zijn er nuttige contacten met gelijksoortige verenigingen in het buitenland.
Individuele bedrijven kunnen desgewenst juridische bijstand en professioneel advies ontvangen.

Als Vimagro-lid bent u automatisch lid van het VNHI. Het VNHI heeft de Vimagro-leden veel te bieden:

Kortom meer dan genoeg redenen om lid te worden van Vimagro!