Home Nieuws Tegemoetkoming Vaste Lasten UPDATE

Tegemoetkoming Vaste Lasten UPDATE

Waar en wanneer kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

Vanaf 30 juni kan de TVL worden aangevraagd tot en met 31 oktober 2020. De aanvraag kan, net zoals met de TOGS, worden aangevraagd via www.rvo.nl/tvl.

Voor wie is de regeling bedoelt?

Bedrijven in de retail sector met minder dan 250 medewerkers die ook in aanmerking komen voor de TOGS kunnen een beroep doen op de TVL-regeling. Er wordt ook voor deze regeling weer gewerkt met de SBI-codes, net als met de TOGS. Als je geen beroep hebt gedaan op de TOGS, kan je een beroep doen op deze regeling.

Wanneer kom ik in aanmerking?

  • De berekende vaste lasten bedragen minimaal 4.000 euro in de periode juni-september 2020. Denk hierbij aan huur, verzekeringen en afschrijving van apparatuur. Voor de detailhandel is het aandeel vaste lasten vastgesteld op 15% van de omzet 2019. Dit is vastgesteld op basis van gegevens van het CBS. Het is voor de uitvoerbaarheid niet mogelijk om voor elke bedrijf de daadwerkelijke vaste lasten te berekenen, daarom is er voor een vaste verdeelsleutel gekozen.
  • Het omzetverlies bedraagt in de periode juni-september 2020 minimaal 30% ten opzichte van een jaar eerder. Let op: Voor de berekening wordt uitgegaan van de gemiddelde omzet over april, mei, juni tezamen met de omzet over juli, augustus en september waar er wordt gesproken over omzet juni-september. Dit kan het verschil maken tussen wel of niet in aanmerking kunnen komen voor de regeling.

TVL stelt mode- en schoenwinkels teleur

INretail ziet de regeling als een welkome ondersteuning van ondernemers die zwaar geraakt worden door de economische gevolgen van het Coronavirus. De uitwerking van de berekening voor de TVL zorgt er echter wel voor dat de mode- en schoenenwinkels niet passend worden gecompenseerd. Het percentage dat de vaste lasten vertegenwoordigt is voor de detailhandel vastgesteld op 15%. Dit is gebaseerd op een gemiddelde als je alle winkels samenvoegt, van klein tot groot en van kledingwinkel tot supermarkt. Het is géén weergave van de daadwerkelijke vaste lasten in de branches binnen de detailhandel. Die liggen voor bijvoorbeeld kledingwinkels op 25%. INretail heeft de politiek opgeroepen de regeling te wijzigen op dit punt en de daadwerkelijke percentages per branche te gebruiken.

Voor meer informatie verwijzen we je graag naar https://www.inretail.nl/tegemoetkoming-vaste-lasten-tvl/