Home Nieuws NOW 3

NOW 3

Hoogte vergoeding

De steun wordt in de drie tijdvakken van drie maanden geleidelijk afgebouwd door de vergoedingspercentages in stapjes te laten dalen:

  • In het tijdvak van oktober 2020 tot en met december 2020 betekent dit dat het maximale vergoedingspercentage 80% wordt. Dat is 10 procentpunt lager dan het maximale vergoedingspercentage in NOW II. Die 10% steekt het kabinet in scholing en van-werk-naar-werk-trajecten.
  • In het tijdvak van januari 2021 tot en met maart 2021 bedraagt het vergoedingspercentage 70%.
  • In het tijdvak april 2021 tot en met juni 2021 bedraagt het vergoedingspercentage 60%.

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan NOW I en II, namelijk maximaal tweemaal het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde tijdvak zal dit worden verlaagd naar maximaal één keer het dagloon. Daarmee komt het laatste tijdvak van NOW III meer in lijn te liggen met de reguliere sociale zekerheid.

De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%.

Net als in de voorgaande NOW-regelingen ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

Percentage minimale omzetdaling gaat omhoog

Van oktober 2020 tot en met december 2020 kunnen bedrijven met minimaal 20% omzetverlies aanspraak maken (net zoals bij NOW I en NOW II). Vanaf januari 2021 moet je minimaal 30% minder omzet draaien om NOW te kunnen ontvangen. In het tweede en derde tijdvak geldt dus een minimaal omzetverlies van 30%

Aanvraag NOW III

Waarschijnlijk vanaf 16 november 2020 kunnen bedrijven met terugwerkende kracht NOW III voor het eerste tijdvak aanvragen.

Lees hier verder