Home Nieuws Corona update 19 november

Corona update 19 november

Veiligheid organiseer je samen
We gebruiken onze richtlijn ‘verantwoord winkelen’ voor het waarborgen van de veiligheid in de winkels. We hebben ook de richtlijn ‘winkelen en de openbare ruimte’ voor de veiligheid buiten de winkel, dus in winkelgebieden. Voor dit laatste geldt dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, dus van ondernemers, beheerders/eigenaren van het (winkel)vastgoed, ondernemersverenigingen en de gemeente. De afspraken zijn samengevat in een afsprakenkader en ook opgenomen in een brief van minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer aan alle winkeliers in Nederland. Beiden spreken hun lof en waardering voor jou en jouw collega ondernemers.

In de brief wordt verwezen naar een speciale veiligheidskaart. Daarin hebben we vastgelegd wie welke rol op zich neemt in een winkelgebied dat speciale aandacht verdient. In Nederland hebben wij bijna 2500 winkelgebieden. Daarom wordt prioriteit gegeven aan 400 gebieden. Dat zijn meestal wat grootschaliger winkelgebieden met veel publiek. De ondernemersverenigingen en de eigenaren/beheerders zullen wij aanschrijven om de gemaakte afspraken onder de aandacht te brengen.

Je kunt het vergelijken met winkelcriminaliteit
We vergelijken de veiligheidsverantwoordelijkheid met die van winkelcriminaliteit. De ondernemer zorgt voor de veiligheid in de winkel, met bijvoorbeeld camera’s en poortjes bij de ingang. Bij een overtreding is het de overheid die verantwoordelijk is voor handhaving. Als sector pakken wij een verantwoordelijkheid, met name door met je collega ondernemers, de basis te regelen. Dit kan betekenen dat je met elkaar besluit om op drukke momenten gastvrouwen en gastheren in jouw winkelstraat in te schakelen. Het is, ook al wordt dit in sommige media gesuggereerd, niet de primaire taak van een individuele ondernemer. De publieke handhaving is en blijft de verantwoordelijkheid van de overheid, maar samen kunnen we wel preventieve veiligheid organiseren.

Onze oproep is om samen te werken, jouw ondernemersvereniging te steunen en zo de veiligheid te blijven waarborgen.

Verkorten quarantainetijd
Afgelopen dinsdag kondigde minister De Jonge aan dat de quarantainetijd met 5 dagen verkort kan worden, als er geen klachten zijn (van 10 naar 5 dagen). Dit betekent dat als een persoon een melding heeft gekregen van de Coronamelder of uit bron-en contactonderzoek blijkt dat diegene tenminste 15 minuten binnen 1,5 meter in contact is geweest met een positief op Corona getest persoon, dan kan diegene al na 5 dagen een PCR-test doen. Bij een negatieve uitslag wordt dan de quarantaineverplichting opgeheven. Bij de GGD is dit pas per 1 december mogelijk, maar vanaf nu kan dat al via INretail bij onze partner Coronalab.eu.

De PCR- testen via Coronalab.eu bieden de mogelijkheid om binnen 24 uur te testen. De uitslag ontvang je - als je in de ochtend test - al op dezelfde dag. We zien dat ondernemers in deze onzekere tijd hun medewerkers (op cruciale plekken) in de organisatie soms langere tijd ‘kwijt zijn’, omdat medewerkers langer moeten wachten op een reguliere test van de GGD én de uitslag daarvan.

Voorbeelden huurkorting
We zien op dit moment dat er ook goede huurafspraken worden gemaakt. Denk hierbij aan tijdelijke regelingen, waarin de pijn van het omzetverlies gezamenlijk verdeeld wordt, door de huur van november en de maanden daarna te corrigeren met 50% door deze pandemie veroorzaakte omzetverlies in de winkel. Dat betekent concreet dat bij een mogelijk omzetverlies van 40% in november, er een huurkorting van 20% wordt gevraagd en gegeven. Uiteraard blijven ook wij ons inzetten om voor getroffen ondernemers in de retail huurkorting te realiseren. Ook doen we de oproep om voor 2021 de indexatie een jaar over te slaan. Ga dus nog eens in gesprek met je verhuurder om te kijken welke mogelijkheden er zijn. Geef hier aan als je een nieuwe voorbeeldbrief wil, zodra deze beschikbaar is.

Mondkapje verplicht vanaf 1 december
Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan wordt het dragen van een mondkapje onder meer in winkels per 1 december door het Kabinet verplicht gesteld. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben, bijvoorbeeld als er een adviesgesprek aan een tafel wordt gevoerd. Wanneer er vervolgens wordt opgestaan, moet het mondkapje weer worden gedragen.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.

INretail onderzoekt nog of een retailer eventueel aangesproken kan worden, indien een consument geen mondkapje draagt in zijn winkel. Let op: het voeren van actief deurbeleid is wel verplicht. Gebruik de posters van INretail, waarin het mondkapje in jouw winkel verplicht wordt gesteld. Formeel heeft het Parlement nog 7 dagen om zich over deze regeling uit te spreken. De mondkapjesplicht geldt in principe voor 3 maanden, maar kan verlengd worden.