Home Nieuws Corona update 12 januari

Corona update 12 januari

Steun was essentieel, nu afhalen nog

Onze noodkreet is gehoord door de overheid. Er komen aanvullende steunmaatregelen. Rutte noemde dat de verlenging van de lockdown een lastige boodschap is voor ondernemers. Ook werd het belang van levendige dorpskernen en aantrekkelijke en afwisselende binnensteden genoemd. De precieze uitwerking van de aanvullende maatregelingen is nog onbekend. We hadden gehoopt dat er al een concrete uitwerking zou zijn. We blijven de druk opvoeren en leveren onze input voor passende regelingen. Iedere dag telt. Daarnaast blijven we knokken voor de mogelijkheid van afhalen. Jullie kunnen op onze inzet blijven rekenen.

Meer steun: nu nog de uitwerking
Premier Rutte heeft aangekondigd dat er meer steun komt voor de retail. Wij leveren hiervoor uiteraard onze input. Zo blijven wij pleiten voor:

  1. Het toestaan van afhalen van online bestellingen bij de winkel;
  2. Het wijzigen van de TVL door middel van een hogere vergoeding, het wegnemen van het plafond van € 30.000,- per maand en het openstellen van de TVL voor ondernemers groter dan mkb.
  3. Voor de onverkochte voorraden vragen wij een realistische vergoeding, het wegnemen van het plafond op de maximale vergoeding dat nu € 20.160,- is en ook doorzetten van de vergoeding in het eerste kwartaal van 2021. Ook winkelketens moeten in aanmerking komen voor de vergoeding.

Wij vragen een kredietfaciliteit specifiek voor de retail om de nieuwe voorraden te kunnen financieren.

Tips voor financiële steun

  1. Heb je een te lage schatting van NOW 3 doorgegeven? Dan kan je het percentage omzetverlies verhogen tot 6 weken nadat je de beslissingsbrief over het voorschot hebt ontvangen. Neem daarvoor contact op met de UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04.
  2. Now 4 (3.2) kan naar verwachting aangevraagd worden van 15 februari tot 14 maart 2021.
  3. De TVL over Q4 van 2020 kan tot 29 januari worden aangevraagd. De VGD wordt als opslag bij de TVL meegenomen.

Zoals al eerder aangegeven is er nog een intensieve lobby voor betere steun voor de retail. We doen ook de oproep om gebruik te maken van de steun- en herstelpakketten, voor zover dat nog niet is gedaan.