Home Nieuws Belastingmaatregelen in Coronatijd

Belastingmaatregelen in Coronatijd

Tot 1 oktober 2020 kan er uitstel van betaling worden aangevraagd voor de ondernemers die dit nog niet hadden aangevraagd. Ondernemers, die al wel op een eerder moment uitstel van betaling hebben gevraagd, kunnen nog tot 1 oktober een verzoek kunnen doen voor verlengd uitstel.
Let op: na afloop van het verleend uitstel moeten nieuwe betalingsverplichtingen tijdig worden nagekomen. Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot boetes en kan de Belastingdienst diverse invorderingsmaatregelen nemen. Voor ondernemers die voor drie maanden uitstel hebben gevraagd, betekent dit dat na afloop van deze drie maanden, nieuwe belastingschulden betaald moeten worden. Vraag daarom voor 1 oktober verlengd uitstel aan.
Als er verlengd uitstel is gevraagd en gekregen, dan loopt het verlengd uitstel voor iedereen tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat in het nieuwe jaar de verplichtingen moeten worden nagekomen.
INretail heeft een toezegging van de Staatssecretaris dat er ook uitstel komt voor het vierde kwartaal, alleen hebben we daar nog geen tekst voor gezien. Zodra deze bekend is, zullen we dit uiteraard communiceren.
Voor alle informatie over deze regelingen lees dan hier verder